Dane a účtovníctvo v praxi

Produktové balíčky Dane a účtovníctvo Minimum Dane a účtovníctvo Štandard Dane a účtovníctvo Premium
Služby:

119.00 Eur

Objednať

149.00 Eur

Objednať

190.00 Eur

Objednať
Dane a účtovníctvo v praxi

tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2005 + zadanie 5 otázok ročne

Áno Áno Áno
Otázky & odpovede Online

zadanie 15 otázok ročne + prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 000)

Nie Áno Áno
Judikatúra

k vybraným právnym predpisom

Nie Nie Áno
Komentáre

Aktualizované komentáre v časových rezoch:
- Zákon o dani z príjmov
- Zákon o dani z pridanej hodnoty
- Daňový poriadok
- Zákon o cestovných náhradách
- Zákon o sociálnom fonde
- Zákon o obmedzení platieb v hotovosti
- Zákon o používaní ERP
- Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Zákon o dani z motorových vozidiel
- Zákon o účtovníctve
- Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
- Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
- Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC
- Opatrenie k účtovnej závierke pre mikro ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre malé ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre veľké ÚJ

Nie Nie Áno

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

Produktové balíčky Účtovníctvo ROPO a obcí Minimum Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard Účtovníctvo ROPO a obcí Premium
Služby:

89.00 Eur

Objednať

125.00 Eur

Objednať

175.00 Eur

Objednať
Účtovníctvo ROPO a obcí

tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2009 + zadanie 5 otázok ročne

Áno Áno Áno
Otázky & odpovede Online

zadanie 15 otázok ročne + prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 000)

Nie Áno Áno
Judikatúra

k vybraným právnym predpisom

Nie Nie Áno
Komentáre

Aktualizované komentáre v časových rezoch:
- Zákon o dani z príjmov
- Zákon o dani z pridanej hodnoty
- Daňový poriadok
- Zákon o cestovných náhradách
- Zákon o sociálnom fonde
- Zákon o obmedzení platieb v hotovosti
- Zákon o používaní ERP
- Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Zákon o dani z motorových vozidiel
- Zákon o účtovníctve
- Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
- Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
- Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC
- Opatrenie k účtovnej závierke pre mikro ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre malé ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre veľké ÚJ

Nie Nie Áno

DPH v praxi

Produktové balíčky DPH v praxi Minimum DPH v praxi Štandard DPH v praxi Premium
Služby:

95.00 Eur

Objednať

130.00 Eur

Objednať

175.00 Eur

Objednať
DPH v praxi

tlačený časopis + online časopis vrátane archívu článkov od r. 2013 + zadanie 5 otázok ročne

Áno Áno Áno
Otázky & odpovede Online

zadanie 15 otázok ročne + prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 000)

Nie Áno Áno
Judikatúra

k vybraným právnym predpisom

Nie Nie Áno
Komentáre

Aktualizované komentáre v časových rezoch:
- Zákon o dani z príjmov
- Zákon o dani z pridanej hodnoty
- Daňový poriadok
- Zákon o cestovných náhradách
- Zákon o sociálnom fonde
- Zákon o obmedzení platieb v hotovosti
- Zákon o používaní ERP
- Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Zákon o dani z motorových vozidiel
- Zákon o účtovníctve
- Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
- Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve
- Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC
- Opatrenie k účtovnej závierke pre mikro ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre malé ÚJ
- Opatrenie k účtovnej závierke pre veľké ÚJ

Nie Nie Áno

Ďalšie produktové balíčky

Otázky & odpovede Online

Rozsiahla databáza otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí, prepojených na právne predpisy.


Obsahuje služby:

  • Otázky & odpovede Online

74.40 Eur

Objednať

Právo a manažment v zdravotníctve

Články z časopisu Právo a manažment v zdravotníctve v tlačenej aj online verzii, aktualizované právne predpisy, judikatúra.


Obsahuje služby:

  • Právo a manažment v zdravotníctve Online
  • Právo a manažment v zdravotníctve Print

82.80 Eur

Objednať