Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Privatizácia

427/1990 Zb.

Schválený 25. 10. 1990 Účinný 1. 12. 1990 Novelizovaný: 30. 12. 1991  

Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu na iné právnické alebo fyzické osoby, v znení neskorších predpisov

92/1991 Zb.

Schválený 26. 2. 1991 Účinný 1. 4. 1991 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, v znení neskorších predpisov

173/1993 Z.z.

Schválený 13. 7. 1993 Účinný 9. 8. 1993 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

Zákon č. 173/1993 Z.z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby

221/1994 Z.z.

Schválený 10. 8. 1994 Účinný 26. 8. 1994  

Zákon NR SR č. 221/1994 Z.z. o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov pri privatizácii

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

24/2006 Z.z.

Novelizovaný: 12. 10. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

530/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  


Zmena nastane

291/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

171/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

566/2001 Z.z.

Novelizovaný: 10. 11. 2021  


Archív zmien v legislatíve