Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

582/2004 Z.z. Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

Využívanie jadrovej energie;Ubytovacie služby. Hotely;Ceny. Obchodné prirážky a zrážky. Tvorba cien;Hra, stávka, lotéria, tombola. Hracie prístroje (automaty);Nehnuteľnosti. Domový majetok. Pozemky;Orgány štátnej finančnej (úrady) správy. Daňové orgány. Správa daní;Oslobodenie od poplatkov a daní. Odpustenie dane;Poplatky ostatné;Poplatky miestne. Poplatky kúpeľné;Daň cestná;Daň z nehnuteľností;Daň z motorových vozidiel;Dane všeobecne;

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

544/2010 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

43/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

18/1996 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

278/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

112/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

39/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

571/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  


Zmena nastane

71/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

747/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

105/1996 Z.z.

Novelizovaný: 5. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve