Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Poisťovníctvo

186/2009 Z.z.

Schválený 24. 4. 2009 Účinný 27. 5. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Zákon č. 186/2009 z 24. apríla 2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8/2008 Z.z.

Schválený 28. 11. 2007 Účinný 15. 2. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

381/2001 Z.z.

Schválený 4. 9. 2001 Účinný 1. 10. 2001 Novelizovaný: 1. 10. 2019  

Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

581/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 10. 2021  

Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

580/2004 Z.z. N

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 10. 2021  

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

340/2005 Z.z.

Schválený 23. 6. 2005 Účinný 1. 9. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2010  

Zákon č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

650/2004 Z.z.

Schválený 26. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Zákon č. 650/2004 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

747/2004 Z.z. N

Schválený 2. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 26. 6. 2021  

Zákon č. 747/2004 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

159/2018 Z.z. N

Schválený 30. 5. 2018 Účinný 15. 6. 2018 Novelizovaný: 1. 9. 2021  

159/2018 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

530/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  


Zmena nastane

213/1997 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

175/1999 Z.z.

Zrušený: 1. 11. 2021  

291/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

171/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  


Archív zmien v legislatíve