Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Burzy

429/2002 Z.z.

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 9. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov

92/2008 Z.z.

Schválený 14. 2. 2008 Účinný 1. 4. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

Zákon č. 92/2008 Z.z. zo 14. februára 2008 o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

747/2004 Z.z. N

Schválený 2. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 26. 6. 2021  

Zákon č. 747/2004 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

530/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  


Zmena nastane

213/1997 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

175/1999 Z.z.

Zrušený: 1. 11. 2021  

291/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

171/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  


Archív zmien v legislatíve