Partnerské stránky

Účtovná jednotka, s.r.o.

Spoločnosť Účtovná jednotka, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti účtovníctva, outsourcing mzdovej a personálnej agendy, účtovné a ekonomické poradenstvo, ako aj sprostredkovanie právnych služieb.

www.uctovnajednotka.sk

Mazars

Mazars je medzinárodná, integrovaná a nezávislá organizácia, ktorá sa špecializuje na audítorské, daňové a poradenské služby.

www.mazars.sk

ProFuturion accounting

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, poradenstvo, zakladanie a likvidácia obchodných spoločností.

www.profuturion.sk

Asociácia vzdelávania samosprávy

Asociácia vzdelávania samosprávy je predstaviteľom „koordinovaného systému vzdelávania pre samosprávu“ AVS prostredníctvom koordinovaného systému, ktorý tvoria RVC Košice, RVC Martin, RVC Michalovce, RVC Nitra, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Trenčín a RVC Trnava.

www.avs-rvc.sk

Libertax Consulting s.r.o.

Účtovná a poradenská kancelária, orientujúca sa na spracovanie účtovníctva, daní a miezd pre malé a stredné podniky, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti podnikania a účtovníctva, on-line komunikáciu a využitie najnovších technológií na klientsku spoluprácu

www.libertax.sk

Asociácia pracovného práva (LLA)

Asociácia spája odborníkov z oblasti pracovného práva a súvisiacich disciplín, s cieľom podpory rozvoja pracovného práva a spolupráce akademikov a odborníkov z praxe. LLA napĺňa svoje ciele organizovaním odborných seminárov a konferencií, poskytovaním poradenských a výskumných služieb, publikačnou činnosťou a podporou svojich členov v ich odborných aktivitách.

www.labourlaw.sk

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária

Advokátska kancelária špecializujúca sa na právne služby pre obce, mestá, školy a školské zariadenia, ktorej odborným zameraním je komunálne právo, školské právo a správne právo.

www.tekeli.sk

 INISOFT s.r.o.

je výrobca špecializovaného softvéru ENVITA (www.envita.sk) určeného pre vedenie prevádzkovej, ale aj legislatívne predpísanej evidencie o produkcii a nakladaní s odpadmi. ENVITA nájde využitie vo všetkých firmách a obciach, pretože práve tam je podľa zákona nutné túto evidenciu priebežne viesť. Okrem výroby softvéru INISOFT zaisťuje aj legislatívne a produktové školenia pre odpadových hospodárov firiem a obcí.

www.inisoft.sk

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 124.00 Eur

Objednať
12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 124.00 Eur

Objednať
6/2020

DPH v praxi

od 96.00 Eur

Objednať