O portáli

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

Neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov a verejnej správy. Pravidelne prináša praktické riešenia problémov, pomáha čitateľom vyvarovať sa prípadných chýb a zároveň si neustále overovať svoje odborné znalosti. Mapuje a komentuje aktuálnu legislatívu. Informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov.
Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov aj verejnej správy, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Aktuálne články tlačených verzií časopisov Dane a účtovníctvo v praxi, DPH v praxi a Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi sú na portál www.daneauctovnictvo.sk pridávané mesačne.

Na portáli nájdete:

 • Online časopis Dane a účtovníctvo v praxi (vrátane archívu od roku 2005),
 • Online časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi (vrátane archívu od roku 2009),
 • Online časopis DPH v praxi
 • právne predpisy v sekcii „Legislatíva", týždenne aktualizované, v časových rezoch,
 • užitočné prehľady základných daňových, účtovných a mzdových informácií v prehľadných tabuľkách,
 • vzory tlačív a kalkulačky,
 • fórum zamerané na aktuálne témy,
 • daňový kalendár,
 • komentáre a judikatúru k vybraným zákonom,
 • ekonomické aktuality, novinky z Finančného riaditeľstva SR, MF SR, Zbierky zákonov a Obchodného vestníka,
 • pracovné ponuky, adresáre a ďalšie užitočné informácie.

Predplatením niektorého z balíčkov portálu www.daneauctovnictvo.sk navyše získate:

 • skorší prístup k článkom aktuálnych čísiel časopisov – ešte pred doručením v tlačenej podobe,
 • plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri časopisov,
 • možnosť bezplatne zasielať až 5 otázok z oblastí daní, práva, miezd a účtovníctva prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk.

Cenník 12-mesačného predplatného nájdete tu.

Testovanie ZADARMO počas 10 dní

Zaregistrovaný záujemca získa prístup na portál www.daneauctovnictvo.sk, a tým možnosť jeho bezplatného otestovania po dobu 10 dní.

UPOZORNENIE:
Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „odborné autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch zverejnených na tejto web stránke sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva. Za obsah odborného autorského diela zodpovedá autor. Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r.o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať
12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 119.00 Eur

Objednať
6/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať