Diskusia: účtovanie

Počet príspevkov: 2 Posledný príspevok: 22.11.2012 10:02 Vytvorené: 21.07.2011 (Miroslav Valenta) Kategória: Podvojné účtovníctvo

účtovanie
Chcela by som poradiť pri účtovaní pod. účt. požičovňa šiat, či cez spotrebu hneď alebo ako cez sklad, keď šaty ostávajú, je z nich stále príjem ale cena klesá, ako ohodnotiť ich cenu napr. kúpené 1.1.2011, požičané 1 x alebo 4 x a cena pri inventúre je aká, a či je povinná v tomto prípade inv. ke´d napr. hned účtujem cez spotrebu, ale fyzicky mám tie šaty?

Diskusia (počet príspevkov: 2)

user-blank

Ingrid

Šaty pri Vašom predmete podnikania možno považovať za dlhodobý majetok, keďže doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. Pri obstaraní takéhoto majetku, ktorého cena je rovná alebo nižšia ako 1 700 €, Vám Postupy účtovania v PÚ (opatrenie č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva) dávajú možnosť rozhodnúť sa o spôsobe ich účtovania: 1. zaradiť šaty ako dlhodobý majetok (02x) a odpisovať ich v zmysle § 20 Postupov účtovania v PÚ, 2. zaradiť a účtovať o šatách ako o zásobách (1xx). Je na Vás, ktorú z uvedených možností si aj vo Vašom prípade zvolíte pre účtovanie. Vzhľadom na povahu podnikania by som však volil spôsob účtovania ako o dlhodobom majetku. V tomto prípade bude totiž reálnejší pohľad na stav Vášho majetku v účtovnej závierke a budú tak správne naplnené zásady účtovníctva (pravdivý a verný obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovania). Pri zaradení šiat do dlhodobého majetku budete mať v účtovníctve stále evidovanú ich reálnu hodnotu, keďže ich opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam používania zohľadníte prostredníctvom účtovných odpisov. Pri tvorbe odpisového plánu zohľadníte dobu použiteľnosti, intenzitu očakávaného používania, morálne zastaranie a pod. (§ 20 ods. 4 Postupov účtovania v PÚ) – tieto odpisy (minimálne 13 mesiacov) budú súčasne aj odpismi daňovými. V prípade zmeny uvedených podmienok môžete prehodnotiť odpisový plán a upraviť zostatkovú dobu odpisovania.

user-blank

Dada

Chcela by som poradiť pri účtovaní sociálneho fondu povinný prídel použitiePridávať príspevky môžu len prihlásení užívatelia.

Vážený návštevník, možnosť prispievať do diskusie majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

5/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 119.00 Eur

Objednať
12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 119.00 Eur

Objednať
5/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať