Diskusia: Náklady pri prenájme nehnuteľností FO

Počet príspevkov: 2 Posledný príspevok: 22.12.2019 12:12 Vytvorené: 20.03.2011 (Vladimir Senovsky) Kategória: Daň z príjmov fyzických osôb

Náklady pri prenájme nehnuteľností FO
Mám viac otázok z oblastí zahrnutia do nákladov pri prenájme nehnuteľností fyzickou osobou. Je možné počítať do nákladov k prenájmu nehnuteľností fyzickej osoby 1, splátky úveru z ktorého bola prenajímaná nehnuteľnosť nadobudná, 2. poistné za poistenie prenajímanej nehnuteľnosti vinkulované v prospech banky, 3, poistenie zariadania prenajímaneho bytu, 4, poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad, 5, daň z nehnuteľností, 6, Províziu realitnej kancelárie za sprostredkovanie prenájmu, 7, náklady na nákup zariadenia prenajímaného bytu dohodnuté v nájomnej zmluve 8, Je možné započítať tieto náklady za všetkých 12 mesiacov ak nehnuteľnosť bola prenajímaná len časť roka? Ďakujem za získanie odpovedí na tieto otázky.

Diskusia (počet príspevkov: 2)

user-blank

Ingrid

V každom prípade je potrebné predovšetkým vychádzať zo všeobecnej definície daňového výdavku uvedenej v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a to, že daňovým výdavkom je taký výdavok, ktorý je preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, pokiaľ nie je tento výdavok v ZDP limitovaný alebo obmedzený nejakým spôsobom. Všetky Vami uvádzané výdavky (okrem splátok úveru) možno v zmysle tejto definície považovať za daňové výdavky (poistné, miestne dane a poplatky, provízia realitnej kancelárii, náklady na zariadenie bytu), nakoľko jednoznačne všetky súvisia a sú potrebné k dosahovaniu príjmov z prenájmu. Splátky úveru nie sú daňovým výdavkom, keďže ani úver nebol zdaniteľným príjmom (úvery a pôžičky nie sú v zmysle ZDP predmetom dane). V prípade uvedených výdavkov musí byť samozrejmá tiež časová súvislosť, tzn. pokiaľ boli výdavky napr. na poistné vynakladané aj za obdobie, keď nebola nehnuteľnosť prenajímaná, takýto výdavok nemôže byť daňovým výdavkom. V súvislosti s uplatňovaním preukázateľných výdavkov je potrebné v prípade prenájmu viesť evidenciu o príjmoch a výdavkoch v časovom slede, o danom hmotnom majetku, o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

user-blank

Dušan Horník

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť ohľadom daňového priznania z príjmu - som invalidný dôchodca, za rok 2019 som mal teda príjem invalidný dôchodok a popri tom prenajímam byt. Celkový príjem za rok 2019 z prenájmu som mal 2700 €, náklady boli cca 1600€. Ako by som mal vyplniť daňové priznanie a mám ho vôbec podávať? ĎakujemPridávať príspevky môžu len prihlásení užívatelia.

Vážený návštevník, možnosť prispievať do diskusie majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi

od 124.00 Eur

Objednať
12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 124.00 Eur

Objednať
6/2020

DPH v praxi

od 96.00 Eur

Objednať