VECNÝ POJEM: Starosta

zoradiť výsledky podľa:

Právne postavenie zástupcu starostu obce (1. časť)

Dátum:
Autor: Ing. Iveta Matlovičová
Rubrika: Pracovné právo

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Postavenie zástupcu starostu je upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Od 1. apríla 2018 je účinná novela č. 70/2018 Z. z., ktorá priznáva zástupcovi starostu (dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon verejnej funkcie) „zamestnanecké“ nároky, ako je právo na dovolenku a na účely tvorby a použitia sociálneho fondu získava zástupca starostu postavenie zamestnanca. Počnúc februárom 2019 sa upravilo aj odmeňovanie zástupcov starostov s cieľom zrovnoprávniť osoby, ktoré sú a ktoré nie sú dlhodobo uvoľnené na výkon tejto funkcie zo zamestnania, a novela č. 5/2019 Z. z. súčasne splnomocňuje starostu na určenie platu, resp. odmeny zástupcovi starostu.

Porušenie pracovnej disciplíny

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Chcel by som sa opýtať, kto ma podpísať záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny. Ide o upratovačku, ktorá si neplní svoje pracovné povinnosti v škole bez právnej subjektivity. Záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny má podpísať riaditeľ školy alebo starosta obce?

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (7. časť)

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Októbrové číslo časopisu prináša poslednú časť seriálu, v ktorom sa dočítate o zdravotnom a sociálnom poistení starostu.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (6. časť)

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V šiestej časti seriálu vám prinášame podrobné informácie z oblasti stravovania, sociálneho fondu a cestovných náhrad, ale dočítate sa aj o tom, či starosta má nárok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (4. časť)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V letnom dvojčísle nájdete až dve časti seriálu Právne postavenie a platové pomery starostov obcí od autorky Ing. Ivety Matlovičovej. V štvrtej časti sa dočítate, aký právny nárok má starosta na dovolenku na základe platnej legislatívy.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (5. časť)

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V piatej časti seriálu autorka podrobne rozoberá odstupné starostu v súlade so súčasnou právnou úpravou, pričom v príspevku uvádza konkrétne príklady z praxe.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (3. časť)

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V júnovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v tretej časti seriálu podrobne opisuje postup pri valorizácii platu starostov.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (2. časť)

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V májovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v druhej časti podrobne opisuje postup pri odmeňovaní starostov vzhľadom na to, že od 1. 12. 2018 sa podmienky stanovenia platov starostov zmenili.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (1. časť)

Číslo:
Vydanie: 4/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. Zákon ustanovuje nároky starostu a primátora (ďalej len „starosta“) alebo deleguje pôsobnosť na iný právny predpis, v zmysle ktorého vznikajú starostovi ďalšie nároky, napr. nárok na dovolenku alebo nároky vzniknuté starostovi pri pracovnej ceste.

Splnomocnenie primátora

Dátum:
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Rubrika: Naša poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Môže primátor mesta splnomocniť zamestnanca mesta na podpisovanie určitých druhov zmlúv (v občianskoprávnych, obchodných veciach)?

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť