Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi Ročník 2019 Vydanie 11/2019

späť

Účtovanie stravného

Dátum: Autor: Ing. Tatiana Macháčová
Rubrika: Naša poradňa

Hodnotenie:

Chceli by sme si overiť účtovný postup, EK a kódy zdrojov, t. j. účtovanie transferu z ÚPSVR na podporu výchovy k stravovacím návykom, ktorý je prijatý ako dotácia na účet mesta. Mesto – Príjem: 221 EK 312001 KZ 111/357; Mesto – Výdaj: 357/221 bez EK. Transfer je zaslaný na výdavkový účet (222) rozpočtovej organizácie, t. j. ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. ZŠ Príjem: 222/357 bez EK; ZŠ Výdaj: Zaslanie na účet ŠJ 357/ 222 FK 1040 EK 637014. Rozpočtová organizácia, t. j. základná škola uvedený transfer zasiela na samostatný účet školskej jedálne (221), ktorú spravuje. Rozpočtová organizácia vedie školské stravovanie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním. Stravné je vrátené na samostatný účet, réžia vrátená na výdavkový účet. Školská jedáleň: 221 EK 223003 KZ 72f príjem za stravu; 221 EK 223001 KZ 72f príjem za réžiu; 221 EK 633011 KZ 72f výdaj za potraviny.

Autor:

Plné znenie článku je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Vážený návštevník, prístup k tomuto článku majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Súvisiace otázky a odpovede

Diskusia (počet komentárov: 0)

zobraziť diskusiu pridať komentár k článku