Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi Ročník 2019 Vydanie 9/2019

späť

Účtovanie školského stravovania

Dátum: Autor: Ing. Jana Hvojníková
Rubrika: Naša poradňa

Hodnotenie:

Prosím o pomoc pri účtovní stravného v školskej jedálni bez právnej subjektivity. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy, zamestnancom obce a materskej školy a cudzím stravníkom. Režijné náklady jedálne sú uhrádzané na bežný účet obce iba zo strany cudzích stravníkov. Z tohto účtu sa aj uhrádzajú. Úhrady za stravu vo výške úhrady za potraviny sú od stravníkov prijímané na tzv. „potravinový účet“ školskej jedálne. Z tohto účtu sa realizujú aj úhrady faktúr za potraviny.

Školská jedáleň prijíma úhrady od stravníkov vo forme preddavkov, ktoré sa vyúčtujú na základe skutočne odobratej stravy. Prijaté úhrady režijných nákladov od cudzích stravníkov nepodliehajú zúčtovaniu podľa skutočne odobratej stravy.

Deťom v poslednom roku predškolskej dochádzky je prostredníctvom obce poskytnutá dotácia od ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 eur na 1 deň na 1 dieťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v z. n. p. Poskytnutá dotácia je o 0,01 eur vyššia, ako je naša vypočítaná stravná jednotka dieťaťa v školskej jedálni – stravná jednotka na deti je 1,19 eur. Ako máme zúčtovať nepoužitých 0,01 eur? Stravná jednotka cudzích stravníkov je vo výške 1,19 eur za potraviny a 1,19 eur na režijné náklady. Stravná jednotka za zamestnancov je vo výške 4,– eur. Príspevok zamestnávateľa zo so­ciálneho fondu je 0,50 eur/obed.

Autor:

Plné znenie článku je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Vážený návštevník, prístup k tomuto článku majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Súvisiace otázky a odpovede

Diskusia (počet komentárov: 0)

zobraziť diskusiu pridať komentár k článku