SERIÁL: Zásoby, ich účtovanie, inventarizovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR v štátnych ROPO

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 3

Zásoby, ich účtovanie, inventarizovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR v štátnych ROPO (III.)

Dátum:
Autor: Ing. Adriana Wittgruberová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 6/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

(dokončenie z minulého čísla)

Zásoby, ich účtovanie, inventarizovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR v štátnych ROPO (II.)

Dátum:
Autor: Ing. Adriana Wittgruberová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 5/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

(pokračovanie z minulého čísla)
Pri obstaraní, účtovaní a evidencii zásob štátne rozpočtové a príspevkové organizácie postupujú podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení poslednej novely č. MF/19324/2012-31 z 13. 12. 2012 (ďalej len „Postupy účtovania“).

Zásoby, ich účtovanie, inventarizovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR v štátnych ROPO

Dátum:
Autor: Ing. Adriana Wittgruberová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Legislatívna úprava

Pri obstaraní, účtovaní a evidencii zásob štátne rozpočtové a príspevkové organizácie postupujú podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení poslednej novely č. MF/19324/2012-31 z 13. 12. 2012 (ďalej len „Postupy účtovania“).

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
12/2019
Ročnik 2019

Zobraziť