SERIÁL: Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (II.)

Číslo:
Vydanie: 3/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

(dokončenie z minulého čísla)

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo:
Vydanie: 2/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.  (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) bol v roku 2011 a 2012 niekoľkokrát novelizovaný. V tomto článku sa budeme venovať najpodstatnejším zmenám v zákonoch č. 460/2011 Z. z., č. 286/2012 a č. 343/2012 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach s účinnosťami od 1. 12. 2012 a od 1. 1. 2013 (ďalej len „novela").

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
12/2019
Ročnik 2019

Zobraziť