SERIÁL: Účtovanie transferov z eurofondov v obci

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Účtovanie transferov z eurofondov v obci (II.)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 1/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

(pokračovanie z minulého čísla)

Účtovanie transferov z eurofondov v obci

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 12/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“)  ustanovuje, že v rozpočte verejnej správy pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť