SERIÁL: Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na samostatnom účte

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na samostatnom účte (2. časť)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V septembrovom čísle sme uverejnili prvú časť rozsiahlejšieho príspevku venovaného účtovaniu školskej jedálne v materskej škole. V jeho pokračovaní sa dočítate ďalšie praktické informácie z tejto oblasti.

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na samostatnom účte (1. časť)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).