SERIÁL: Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 8

Účtová skupina 34 - ZÚČTOVANIE DANÍ A POPLATKOV

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Súvzťažnosti

Číslo:
Vydanie: 7-8/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

(pokračovanie z čísla 6/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (VII.)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Súvzťažnosti

Číslo:
Vydanie: 6/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

(pokračovanie z čísla 5/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (VI.)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Súvzťažnosti

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

(pokračovanie z čísla 4/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (V.)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Súvzťažnosti

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

(pokračovanie z čísla 3/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (IV.)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Súvzťažnosti

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

(pokračovanie z čísla ROPO 1/2012)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (III.)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Súvzťažnosti

Číslo:
Vydanie: 1/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

(pokračovanie z minulého čísla)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (II.)

Dátum:
Rubrika: Súvzťažnosti

Číslo:
Vydanie: 12/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

(pokračovanie z minulého čísla)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Rubrika: Súvzťažnosti

Číslo:
Vydanie: 11/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Opatrenie Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania“), konkrétne ustanovenia § 42 – § 51  upravujú v účtovej triede zúčtovacie vzťahy v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť