SERIÁL: Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2011

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2011 (II.)

Dátum:
Autor: Ing. Ľubica Sekerková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

V článku prinášane výklad jednotlivých riadkov daňového priznania s konkrétnym príkladom na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2011.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2011 (I.)

Dátum:
Autor: Ing. Ľubica Sekerková
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 2/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Prebiehajúca reforma daňovej správy priniesla veľa zásadných zmien nielen v jednotlivých daňových zákonoch, ale prijatím nového zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) bol nahradený pôvodný procesný predpis, ktorým bol zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v  z. n. p.  platný do 31. 12. 2011. Daňový poriadok bol prijatý ešte v r. 2009, ale účinnosť nadobudol vo väčšine ustanovení od 1. 1. 2012, resp. od 1. 4. 2012 a v niektorých ustanoveniach až od 1. 1. 2013. Okrem iných zásadných zmien v oblasti správy daní stanovil aj nové pravidlá pre podávanie daňových priznaní (ďalej aj „DP“), dodatočných daňových priznaní, spresnil spôsob platenia dane a podobne.

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť