RUBRIKA: Súvzťažnosti

zoradiť výsledky podľa:

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová

Číslo:
Vydanie: 1/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Účtovou triedou 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty uzatvárame seriál súvzťažnosti, v ktorom sme sa podrobne venovali jednotlivým účtovným triedam a špecifikám účtovania v obciach, vyšších územných celkoch, príspevkových a rozpočtových organizáciách.

Účtová trieda 6 – Výnosy (III.)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Zo seriálu: Účtová trieda 6 - Výnosy

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V tomto pokračovaní sa venujeme účtovným súvzťažnostiam účtovej skupiny 69.

Účtová trieda 6 – Výnosy (II.)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Zo seriálu: Účtová trieda 6 - Výnosy

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V tomto čísle pokračujeme účtovnými súvzťažnosťami účtovej skupiny 65, 66 a 67.

Účtová trieda 6 – Výnosy

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Zo seriálu: Účtová trieda 6 - Výnosy

Číslo:
Vydanie: 10/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V zmysle ust. § 67 – § 77 Postupov účtovania obce a ROPO účtujú o výnosoch v účtovej triede 6 – Výnosy.

Účtová trieda 5 – Náklady (IV.)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Zo seriálu: Účtová trieda 5 – Náklady

Číslo:
Vydanie: 9-2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

(dokončenie z minulého čísla)

Účtová trieda 5 – Náklady (III.)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Zo seriálu: Účtová trieda 5 – Náklady

Číslo:
Vydanie: 7-8/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

(Pokračovanie z minulého čísla)

Účtová trieda 5 – Náklady (II.)

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Zo seriálu: Účtová trieda 5 – Náklady

Číslo:
Vydanie: 6/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

(pokračovanie z minulého čísla)

Účtová trieda 5 – Náklady

Dátum:
Autor: Ing. Terézia Urbanová
Zo seriálu: Účtová trieda 5 – Náklady

Číslo:
Vydanie: 5/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V zmysle opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania“},  konkrétne ust. § 56 až § 66 upravujú postupy účtovania v účtovej triede 5 – Náklady.

Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky (IV.)

Číslo:
Vydanie: 4/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

(dokončenie z minulého čísla)

Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky (III.)

Číslo:
Vydanie: 3/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

(Pokračovanie z minulého čísla)

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

11/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
11/2019
Ročnik 2019

Zobraziť