RUBRIKA: Právo pre ROPO a obce

zoradiť výsledky podľa:

Odporúčané tlačivá pre zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane

Dátum:
Autor: Ing. Zita Kajanovičová

Číslo:
Vydanie: 2-2009
Ročník: 2009

Hodnotenie:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2008 vydalo oznámenie o uverejnení odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP) pod č. MF/026840/2008-72. Tieto tlačivá odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, používať od uverejnenia tohto oznámenia. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane nájde odporúčané tlačivá v prílohe tohto oznámenia alebo na internetovej stránke: www.finance.gov.sk.

Zmeny vybraných zákonov v súvislosti so zavedením eura v SR (II.)

Číslo:
Vydanie: 2-2009
Ročník: 2009

Hodnotenie:

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

Zodpovednosť za škodu podľa Zákonníka práce

Číslo:
Vydanie: 10/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Obce a nová evidencia priestupkov

Číslo:
Vydanie: 9/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Podľa novelizovaného zákona o priestupkoch sú všetky správne orgány, ktoré sú príslušné na prejednanie priestupkov, sú povinné zriadiť ich evidenciu najneskôr do 31. decembra 2010. Evidencia sa vzťahuje na všetky priestupky vrátane ukladania pokút v blokovom konaní. Evidenciu priestupkov sú teda povinné zriadiť do konca roka 2010 všetky orgány štátnej správy, ale aj územnej samosprávy, ktoré prejednávajú priestupky.

Sumy životného minima od 1. júla 2010 a ich vplyv na sociálnu oblasť

Číslo:
Vydanie: 9/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

od 89.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

12/2019

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
12/2019
Ročnik 2019

Zobraziť