Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi Ročník 2019 Vydanie 11/2019

späť

Právne postavenie zástupcu starostu obce (1. časť)

Hodnotenie:

Postavenie zástupcu starostu je upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Od 1. apríla 2018 je účinná novela č. 70/2018 Z. z., ktorá priznáva zástupcovi starostu (dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon verejnej funkcie) „zamestnanecké“ nároky, ako je právo na dovolenku a na účely tvorby a použitia sociálneho fondu získava zástupca starostu postavenie zamestnanca. Počnúc februárom 2019 sa upravilo aj odmeňovanie zástupcov starostov s cieľom zrovnoprávniť osoby, ktoré sú a ktoré nie sú dlhodobo uvoľnené na výkon tejto funkcie zo zamestnania, a novela č. 5/2019 Z. z. súčasne splnomocňuje starostu na určenie platu, resp. odmeny zástupcovi starostu.

Autor:

Plné znenie článku je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Vážený návštevník, prístup k tomuto článku majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Súvisiace otázky a odpovede

Diskusia (počet komentárov: 0)

zobraziť diskusiu pridať komentár k článku