Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zmeny v zákone o DPH zamerané na registráciu pre daň, opravu základu dane a opravu odpočítanej dane

Dátum: Rubrika: Aktuálne Zo seriálu: Zmeny v zákone o DPH zamerané na registráciu pre daň, opravu základu dane a opravu odpočítanej dane

Dvadsiateho šiesteho augusta 2022 bol do Národnej rady SR doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len novela zákona o DPH). Novela zákona o DPH s číslom parlamentnej tlače 1122 bola ďalej prerokovaná v Národnej rade SR v prvom čítaní, pričom následne jej uznesením Výboru Národnej rady SR pre rozpočet a financie z 13. októbra 2022 a uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR z 13. októbra 2022 bol udelený súhlas a bola odporučená na schválenie spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Novelou zákona o DPH sa okrem legislatívno-technických úprav zavádzajú úplne nové mechanizmy a inštitúty, pričom zároveň dochádza k úprave doposiaľ platných a účinných ustanovení. Vzhľadom na širší rozsah novely zákona o DPH bude výklad k zavádzaným zmenám rozdelený do dvoch samostatných článkov.

V tomto článku sa zameriame výlučne na prvú časť zmien, úprav a doplnení, ktoré nadobudnú účinnosť od
1. januára 2023
. Ide o nasledujúce oblasti:
-
úprava povinnej registrácie pre daň podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") s ohľadom na relevantné prechodné ustanovenia a zároveň modifikácia ustanovenia § 81 zákona o DPH týkajúceho sa zrušenia registrácie pre daň,
-
zmeny v oprave základu dane podľa § 25a zákona o DPH,
-
nová právna úprava opravy odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby v § 53b zákona o DPH a
-
odstránenie nerovnakého zaobchádzania pri oprave odpočítaní dane z dôvodu krádeže tovaru.
Registrácia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály