Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Predaj nehnuteľnosti zahraničnou osobou a daň z pridanej hodnoty

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Drozd Rubrika: Poradňa

Česká spoločnosť SRO1 (CZ firma) v minulosti (v roku 2017) kúpila na základe kúpnej zmluvy rekreačný dom s pozemkami umiestnený na Slovensku. V roku 2018 bolo na nehnuteľnosti vykonané technické zhodnotenie. Pri kúpe nehnuteľnosti, ani pri technickom zhodnotení nebola nárokovaná naspäť DPH. Česká spoločnosť SRO1 nie je obchodníkom s nehnuteľnosťami. Česká spoločnosť SRO1 chce teraz predať spomínanú nehnuteľnosť spoločnosti SRO2, ktorá je tiež česká firma alebo českej fyzickej osobe. Ani SRO1, ani SRO2 nemá stálu prevádzkareň z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ani z hľadiska zákona o DPH na Slovensku. Tiež nemajú umiestnenú organizačnú zložku na Slovensku. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o DPH, zahraničná osoba, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane, okrem dovozu tovaru. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len vymenované výnimky (v tomto prípade je relevantné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. g) zákona o DPH, tovar a služby oslobodené od dane podľa § 28 až § 42). Otázkou je, či sa zahraničná osoba SRO1 musí registrovať podľa § 5 zákona o DPH, ak:

  • Spĺňa podmienky uvedené v ustanovení § 38 zákona o DPH pre oslobodenie predaja nehnuteľnosti? (Predpokladáme, že v tomto prípade nie je potrebná registrácia, budú fakturovať s českým IČ DPH s oslobodením.)
  • Nespĺňa podmienky uvedené v ustanovení § 38 zákona o DPH? (Predpokladáme, že v tomto prípade je potrebná registrácia a SRO1 má fakturovať so slovenským IČ DPH so slovenskou DPH podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.