Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb a ďalšie legislatívne zmeny v zákone o DPH

Dátum: Rubrika: Aktuálne

V nadväznosti na prvý článok, zverejnený v predošlom čísle 11/2022, ktorý bol venovaný zmenám v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) zameraným na registráciu pre daň, opravu základu dane a opravu odpočítanej dane, predmetom tohto článku budú všetky ostatné legislatívne zmeny, navrhované vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „novela zákona o DPH)“. Ešte než prejdeme k samotnej kategorizácii navrhovaných zmien, na úvod je nevyhnutné dodať, že návrh novely zákona o DPH sa v rámci legislatívneho procesu pomerne dlhú dobu nachádzal v štádiu druhého čítania v Národnej rade SR, a to z dôvodu, že zákonodarný orgán jeho prerokovanie viackrát presunul. Aj napriek politicky napätej situácii bola novela zákona o DPH dňa 6. decembra 2022 úspešne prerokovaná a zároveň aj schválená.

Z obsahového hľadiska bude v tomto článku venovaný priestor navrhovaným zmenám, úpravám a doplneniam, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2023, no okrem toho sa v návrhu novely zákona o DPHvyskytuje aj nová právna úprava povinností vybraných poskytovateľov platobných služieb, ktorej účinnosť sa v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/284z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb, navrhuje až od 1. januára 2024. V kontexte uvedeného sa zameriame na nasledujúce oblasti, zohľadňujúc pri tom systematiku zákona o DPH:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály