Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci programu odmeňovania

Dátum: Rubrika: Z Európskej únie

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku GE Aircraft Engine Services Ltd (C-607/20) zaoberal otázkou, či poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci programu odmeňovania za ich mimoriadne výkony predstavuje dodanie služby za protihodnotu podliehajúce DPH.

Východisková situácia
Spoločnosť GE Aircraft Engine Services Limited ("GEAES") poskytuje servis a údržbu leteckých motorov v Spojenom kráľovstve. Zaviedla program odmeňovania, v rámci ktorého mohol každý zamestnanec navrhnúť iného zamestnanca, o ktorom si myslel, že si vzhľadom na svoje výkony zaslúži odmenu v súlade s pravidlami a podmienkami programu.
Odmeňovací program zahŕňal rôzne úrovne ocenení. Navrhovateľ musel zvoliť príslušnú úroveň a vysvetliť, prečo si podľa jeho názoru kandidát zaslúži ocenenie. Súdny dvor EÚ sa v tomto prípade zaoberal výhradne oceneniami na strednej úrovni tohto programu oceňovania, v rámci ktorej kandidát po internom procese schvaľovania získava ako odmenu nákupnú poukážku.
Ocenený zamestnanec najskôr musel navštíviť internetovú stránku s výberom zúčastnených maloobchodných predajcov a zvoliť si toho, u ktorého by mal záujem si svoju nákupnú poukážku uplatniť.
Internetovú stránku spravovala spoločnosť, ktorej úlohou bolo nakupovať predmetné nákupné poukážky priamo od maloobchodných predajcov za účelom ich následného predaja spoločnosti General Electric v Spojených štátoch. Táto spoločnosť ich následne predávala inému subjektu v skupine GE - spoločnosti GE HQ so sídlom v Spojených štátoch, ktorá ich ďalej predávala rôznym subjektom v skupine GE, okrem iného spoločnosti GEAES. Spoločnosť GEAES si pri nákupe poukážok od GE HQ uplatňovala odpočítanie DPH.
Pri uplatnení poukážok odmeneným zamestnancom priznávali zúčastnení maloobchodní predajcovia DPH z ich hodnoty.
Daňová správa dorubila spoločnosti GEAES DPH a ďalším devätnástim členom skupiny GE za obdobie od decembra 2013 do októbra 2017 DPH v súvislosti s poskytnutím predmetných nákupných poukážok nominovaným zamestnancom. Daňová správa totiž usúdila,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály