Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Poskytnutie služby a predaj digitálneho obsahu a produktov výživovým poradcom. Časť 1 - neplatiteľ DPH

Dátum: Autor/i: Ing. Peter Furmaník Rubrika: Z praxe

Výživová poradkyňa Jana podniká prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je spoločníkom spolu so svojim manželom. Okolo jej osobnej značky a publikovaného obsahu vyvinula postupne širokú škálu vlastných produktov:

  • individuálne konzultácie a poradenstvo na mieru (osobné i online),
  • vlastnú tlačenú knihu (príručku o zdravom stravovaní a životospráve),
  • výživové doplnky.
Na prípadovej štúdii z praxe si rozoberieme základné povinnosti a režimy, aké sa vzťahujú na podnikateľský subjekt pri poskytovaní rôznorodých dodávok, ako sú predaj tovaru a služieb vrátane vzdelávacieho či digitálneho obsahu, a to nielen odberateľom zo SR, ale aj do zahraničia. V prvej časti si prejdeme režimy vzťahujúcu sa na podnikateľku Janu, stále v postavení neplatiteľa DPH.
Vybrané a základné povinnosti, ktoré vzhľadom na zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") - resp. legislatívu ohľadne dane z pridanej hodnoty ako takú - je Jana a jej spoločnosť ako neplatiteľ DPH povinná sledovať:
-
obrat 49 790 € pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (§ 4 zákona o DPH),
-
postavenie odberateľov zo zahraničia vzhľadom na možnú registráciu podľa § 7a zákona o DPH resp. sledovať obrat (niektoré dodávky sa do obratu podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH zahŕňajú a niektoré zas nie),
-
možné nákupy služieb aj digitálneho obsahu zo zahraničia s povinnosťou samozdanenia slovenskou DPH (§ 69 ods. 3 zákona o DPH) prípadne aj s registráciou pre DPH podľa § 7a z titulu prijatia služieb s miestom dodania v SR od dodávateľa z inej krajiny EÚ (§ 7a ods. 1 zákona o DPH),
-
hodnotu tovaru nadobudnutého od dodávateľov z iných členských krajín EÚ vzhľadom na možnú registráciu podľa § 7 zákona o DPH a následnú povinnosť samozdaňovať takto nadobudnutý tovar podľa § 11 zákona o DPH,
-
predaj digitálnych produktov (eBooky a audiobooky sú podľa § 16 ods. 14, 17 a 18 zákona o DPH tzv. "elektronickými službami") - vzhľadom na možné povinnosti zdaňovať predaje týchto produktov v krajine spotreby,
-
sumy predaja fyzického tovaru (tlačené knihy a výživové doplnky) - vzhľadom na možné povinnosti zdaňovať predaje týchto produktov v krajine spotreby.
Prejdime si ich na časovej osi vývoja podnikania poradkyne Jany (resp. jej spoločnosti):
Február 2022: Predaj konzultácií a výživových doplnkov
Jana dosiahla tieto výnosy zaúčtované na účtoch 
602 - Tržby z predaja služieb, 
resp.
604 - Tržby za tovar:
-
individuálne osobné konzultácie pre slovenských klientov (nezdaniteľné, resp. súkromné osoby) 2 000 €,
-
výživové doplnky predané klientom zo SR 3 000 €.
Spolu dosiahla výnosy v hodnote 5 000 €. Vo všetkých prípadoch služieb ide o dodávky s miestom dodania v SR, a teda uvedená suma sa počíta do sledovaného obratu. Jana zatiaľ nie je povinná registrovať sa za platiteľa DPH, no môže sa prípadne registrovať dobrovoľne (§ 4 ods. 2 zákona o DPH).
Zároveň jej spoločnosť - okrem vstupov od slovenských dodávateľov - nakúpila vstupy aj zo zahraničia:
-
výživové doplnky z Číny v sume 1 000 €, preclené v colnom konaní s vyrubením cla aj DPH,
-
výživové doplnky z Maďarska v sume 800 € bez DPH, plus maďarská DPH,
-
predplatné e-shopového riešenia z Českej republiky v sume 50 € bez DPH,
-
nákup webovej šablóny od dodávateľa z Austrálie (trhovisko ThemeForest, dodávateľ Envato) v sume 100 € bez DPH.
Jedna z možných po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály