Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Poplatky za kúpeľnú registráciu a oslobodenie od DPH

Dátum: Autor/i: Mgr. Elvíra Ungerová Rubrika: Z Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie („SD EÚ“) vydal 13. januára 2022 rozsudok vo veci C513/20 Autoridade Tributária e Aduaneira proti Termas Sulfurosas de Alcafache SA. Zaoberal sa v ňom otázkou, či sa na vyhotovenie osobnej zložky obsahujúcej zdravotné záznamy, ktorá priznáva právo na zakúpenie procedúr v rámci kúpeľnej liečby v kúpeľnom zariadení, uplatňuje oslobodenie od DPH ako na činnosť úzko súvisiacu s hospitalizáciou a zdravotnou starostlivosťou.

Predmet sporu
Kúpele Termas de Alcafache nachádzajúce sa v Portugalsku sú zariadením primárnej zdravotnej strarostlivosti, ktoré nie sú súčasťou portugalského štátneho zdravotníckeho systému a nemá kapacity na poskytovanie nemocničnej starostlivosti.
Tieto kúpele prevádzkuje spoločnosť Termas Sulfurosas de Alcafache SA ("Termas Sulfurosas"), ktorá svojim klientom účtuje poplatok za tzv. "kúpeľnú registráciu". Táto spoločnosť uplatňuje dva odlišné postupy v závislosti na službe požadovanej klientom.
-
Pre službu "klasickej kúpeľnej liečby" je najskôr potrebná konzultácia u niektorého z kúpeľných lekárov za účelom predpísania procedúr. Pri platbe za konzultáciu klient zároveň uhradí poplatok za kúpeľnú registráciu, platnú na na prebiehajúci rok, ktorá sa vzťahuje na predpísané procedúry a bez ktorej nie sú procedúry dostupné. Spoločnosť nepožaduje zaplatenie DPH z tohto poplatku a vo faktúrach uvádza odkaz na príslušný predpis vnútroštátnej legislatívy, ktorý upravuje oslobodenie lekárskych a zdravotníckych služieb od DPH. Na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Termas Sulfurosas sa uvádza, že všetky kúpeľné registrácie sú individuálne a určené na rezerváciu lekárskej konzultácie, pričom liečba je následne predpísaná kúpeľným lekárom. Počas relevantných zdaňovacích období bola kúpeľná registrácia fakturovaná vo výške 30 €, 33 € a 36 €.
-
Pri službách nazývaných "spa thermal" je lekárska konzultácia voliteľná pre prístup k procedúram počas pobytu nepresahujúceho tri dni. Pre tento druh služieb spoločnosť nefakturuje kúpeľnú registráciu bez ohľadu na to, či sa lekárska konzultácia vykoná alebo nie.
Jedinou protihodnotou poplatku za kúpeľnú registráciu je možnosť prístupu k vodoliečbe bez ohľadu na to, či sa skutočne využije. Táto platba priznáva klientom právo zakúpiť si želané procedúry.
Celková výška účtovaných poplatkov za "kúpeľnú registráciu" dosiahla za roky 2010, 2011 a 2012 v uvedenom poradí 87 003 €, 72 654 € a 55 627,50 €. V nadväznosti na daňovú kontrolu daňový úrad dorubil z uvedených súm 23 % DPH a súvisiace úroky.
Prejudiciálna otázka
Predmetom sporu bola otázka, či činnosť spočívajúca vo vyhotovení osobnej zložky obsahujúcej zdravotné záznamy, ktorá priznáva právo na zakúpenie procedúr v rámci "klasickej kúpeľnej liečby" v kúpeľnom zariadení, môže spadať pod oslobodenie od DPH podľa článku 132 ods. 1 písm. b) smernice Rady

Rozsudok

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály