Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Osobitná úprava uplatňovania dane z pridanej hodnoty pri použitom tovare

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Drozd Rubrika: Poradňa

Odberateľ [spoločnosť s r. o., platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH)] kúpil za 15 000 € starší nákladný automobil od nepodnikateľa s 0 % DPH. Nákladný automobil obratom predal za 16 000 € podnikateľovi, ktorý je platiteľ DPH. Faktúra bola vystavená s 0 % DPH a uvedenou informáciou, že ide o osobitnú úpravu uplatňovania dane pri použitom tovare podľa ustanovenia § 66 ods. 1c zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou bude odvedená DPH, t. j. presný výpočet = 1 000 € rozdiel medzi cenami, t. j. 166,67 € = DPH 20 %.

  1. Je tento postup správny?
  2. Na aký riadok daňového priznania k DPH sa DPH uvádza?
  3. Do kontrolného výkazu sa, predpokladám, nič neuvádza – je to tak správne?
Áno, uvedený postup je v súlade s ustanovením § 66 zákona o DPH. Základom dane pri predaji "použitého tovaru" je kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou znížený o daň.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály