Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Možnosť uplatniť zjednodušenie pri trojstrannom obchode, ak faktúra vystavená sprostredkujúcim nadobúdateľom neobsahuje informáciu "prenesenie daňovej povinnosti"

Dátum: Rubrika: Z Európskej únie

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa možnosti uplatniť zjednodušenie pri trojstrannom obchode v prípade, že na faktúre vystavenej sprostredkujúcim nadobúdateľom chýba údaj „prenesenie daňovej povinnosti“ – C‑247/21 Luxury Trust Automobil.

Predmet sporu
Rakúska spoločnosť Luxury Trust Automobil GmbH (ďalej len "LTA") vykonáva činnosť sprostredkovania a predaja luxusných motorových vozidiel vo viacerých krajinách, tak v Európskej únii, ako aj v tretích krajinách.
V roku 2014 spoločnosť LTA kúpila od dodávateľa v Spojenom kráľovstve motorové vozidlá, ktoré ďalej dodala spoločnosti M s. r. o. (ďalej len "M") so sídlom v Českej republike. Tieto vozidlá boli prepravené priamo zo Spojeného kráľovstva do Českej republiky.
Spoločnosti zapojené do týchto dodaní použili identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len "IČ DPH") pridelené štátom, v ktorom sú usadené. Na troch faktúrach vystavených spoločnosťou LTA (ďalej len "sporné faktúry") bolo teda uvedené jej rakúske IČ DPH, české IČ DPH spoločnosti M a IČ DPH dodávateľa so sídlom v Spojenom kráľovstve. Tieto faktúry obsahovali aj informáciu "trojstranný obchod v rámci Spoločenstva oslobodený od dane". V súhrnnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie spoločnosť LTA uviedla české IČ DPH spoločnosti M a vyhlásila, že ide o trojstranné obchody v rámci Spoločenstva.
Počas daňovej kontroly rakúsky správca dane konštatoval, že:
-
spoločnosť LTA nemohla uplatniť zjednodušenie pri trojstrannom obchode, pretože sporné faktúry neobsahovali žiadnu poznámku o prenesení daňovej povinnosti,
-
keďže spoločnosť LTA použila rakúske IČ DPH, uskutočnila v Rakúsku nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva.
Vzhľadom na to, že spoločnosť LTA nepreukázala, že toto nadobudnutie bolo zdanené v Českej republike, rakúsky daňový úrad jej dorubil DPH na výstupe a nepovolil odpočítanie DPH na vstupe z tohto nadobudnutia.
Podľa vyjadrenia vnútroštátneho súdu na základe výsledkov daňovej kontroly spoločnosť LTA opravila sporné faktúry opravnými dokladmi tak, že k týmto faktúram doplnila informáciu o prenesení daňovej povinnosti na spoločnosť M. Nepodarilo sa však preukázať, že tieto opravné doklady boli spoločnosti M skutočne doručené. Navyše, spoločnosť M bola českou daňovou správou kvalifikovaná ako chýbajúci obchodník (tzv. "
Missing Trader"
) - hoci bola zaregistrovaná v Českej republike na účely DPH počas obdobia, keď došlo k predmetným dodaniam, v Českej republike nepriznala ani nezaplatila DPH z týchto dodaní a českému správcovi dane sa s ňou nepodarilo skontaktovať.
Spoločnosť LTA namietala, že je potrebné uplatniť český zákon o DPH, ktorý na rozdiel od rakúskej legislatívy na účely uplatnenia zjednodušenia pri trojstrannom obchode nevyžaduje, aby faktúry obsahovali informáciu o prenesení daňovej povinnosti.
Predmetom sporu boli teda otázky, či:
1.
je v rámci zjednodušenia pri trojstrannom obchode konečný nadobúdateľ platne označený za osobu povinnú platiť DPH, ak faktúra vystavená sprostredkujúcim nadobúdateľom neobsahuje informáciu "prenesenie daňovej povinnosti",
2.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály