Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Likvidácia spoločnosti a jej vplyv na odpočítanie dane z pridanej hodnoty týkajúcej sa investičného majetku

Dátum: Rubrika: Z Európskej únie

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku UAB „Vittamed technologijos“ (C293/21) zaoberal otázkou vplyvu vstupu spoločnosti do likvidácie s následným zrušením registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH) na uplatnené odpočítanie DPH týkajúcej sa investičného majetku.

Východisková situácia
Spoločnosť Vittamed so sídlom v Litve sa zaoberala vedeckotechnickým výskumom a jeho praktickou aplikáciou. Od 1. marca 2012 táto spoločnosť neuskutočňovala žiadne zdaniteľné dodania tovarov alebo služieb.
V rokoch 2012 a 2013 táto spoločnosť obstarala okrem iného tovary a služby v rámci realizácie medzinárodného projektu financovaného Európskou úniou, ktorého cieľom bol vývoj prototypu diagnostického a monitorovacieho prístroja a jeho následné uvedenie na trh. V súvislosti s obstaraním týchto tovarov a služieb spoločnosť prijala osem faktúr a odpočítala si DPH vo výške 87 987 €. Predmetný projekt bol ukončený 31. decembra 2013.
Spoločnosť Vittamed uvedené tovary a služby používala za účelom vytvorenia nehmotného investičného majetku (licencie) a hmotného investičného majetku (prototypy prístrojov). Tento investičný majetok zamýšľala použiť v rámci svojej budúcej zdaniteľnej činnosti.
Po skončení tohto projektu vykázala spoločnosť Vittamed v rokoch 2014 a 2015 stratu a zaznamenala nárast výšky neuhradených strát z minulých rokov. Vzhľadom na tieto stratové obdobia, ako aj nedostatok objednávok a potenciálnych príjmov došlo k rozhodnutiu ukončiť aktivity spoločnosti.
Z tohto dôvodu jediný akcionár spoločnosti Vittamed prijal v auguste 2015 rozhodnutie o vstupe uvedenej spoločnosti do likvidácie po tom, čo konštatoval, že inovatívne vedecké činnosti tejto spoločnosti nie sú ziskové.
Po vstupe do likvidácie spoločnosť požiadala dňa 23. septembra 2015 o zrušenie registrácie na DPH a v nadväznosti na zrušenie registrácie podala daňové priznanie k DPH za posledné zdaňovacie obdobie od 1. septembra do 23. septembra 2015. V uvedenom daňovom priznaní k DPH nevykonala úpravu odpočítanej DPH vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré neboli dosiaľ predané. V rovnaký deň došlo k výmazu spoločnosti zo zoznamu platiteľov DPH.
Následne litovský daňový úrad vykonal u uvedenej spoločnosti daňovú kontrolu, na základe ktorej konštatoval, že vzhľadom na prijatie rozhodnutia o vstupe do likvidácie prináležalo spoločnosti Vittamed upraviť odpočítanú DPH a vrátiť do rozpočtu daň z prijatých tovarov a služieb, ktoré už nemali byť využité na činnosť spoločnosti podliehajúcu DPH. Z tohto dôvodu daňový úrad spoločnosti dorubil DPH vo výške 87 987 € a súvisiacu pokutu a úroky z omeškania.
Prejudiciálna otázka
Súdny dvor EÚ sa v tejto súvislosti zaoberal otázkou, či podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály