Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zníženie základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Spoločnosť A (spoločnosť s r. o.) vlastní 50 % podiel v spoločnosti B (spoločnosť s r. o.). Na valnom zhromaždení spoločnosti B sa rozhodlo, že sa zníži základné imanie spoločnosti len na povinnú výšku a použije sa to na krytie strát minulých rokov. Ako by mala účtovať spoločnosť A zníženie základného imania spoločnosti B a krytie straty? Je potrebné vyradiť podiel účtovným zápisom 561 – Predané cenné papiere a podiely / 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a následne účtovať o pohľadávke? Ide o daňové výdavky?

Zníženie základného imania nie je celkom jednoduchý proces. O znížení v spoločnosti s r. o. musí rozhodnúť valné zhromaždenie. Na prijatie tohto rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje vyššie hlasovacie kvórum.
Podľa § 147 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len "Obchodný zákonník") konatelia sú povinní zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení vyzvú veriteľov spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení. Spoločnosť je povinná veriteľom, kt
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály