Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zdaňovanie ziskov zo scudzenia majetku

Dátum: Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD. Rubrika: Medzinárodné zdaňovanie

Cieľom príspevku je poskytnúť výklad podmienok pre zdaňovanie ziskov zo scudzenia majetku pri súvisiacich cezhraničných transakciách. Obsahom príspevku je vysvetliť, aký vplyv majú na zdaňovanie predmetných príjmov medzinárodné zmluvy, vymedzenie všeobecných a špecifických princípov pre zdaňovanie predmetných príjmov, ktoré sú definované v poslednej aktua­lizácii Modelovej daňovej zmluve OECD o príjme a o majetku v roku 2017 (ďalej len „Modelová zmluva OECD“) a transformované do medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (ďalej len „medzinárodná daňová zmluva“), vymedzenie zdroja predmetných príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a uvedenie príkladov a modelových situácií súvisiacich s predmetnou problematikou.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály