Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zdanenie príjmov z predaja cenných papierov

Dátum: Autor/i: Ing. Miroslava Brnová Rubrika: Daň z príjmov

Zdanenie príjmov z predaja cenných papierov je riešené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), a to u:

Zdanenie príjmov z predaja cenných papierov u fyzických osôb
Príjmy z predaja cenných papierov nadobudnutých fyzickými osobami je možné rozdeliť na:
-
príjmy z predaja cenných papierov, o ktorých fyzická osoba účtuje ako o svojom obchodnom majetku, ktoré sú potom súčasťou príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, t.j. príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a
-
príjmy z predaja cenných papierov zaraďovaných medzi ostatné príjmy fyzickej osoby podľa § 8 ZDP.
V prípade, ak daňovník účtuje alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP o nákupe cenných papierov a ich následnom predaji, je takýto príjem vždy zdaniteľným príjmom, pričom výdavky si uplatňuje v súlade s § 19 ZDP. Vstupná cena finančného majetku je určená v § 25a ZDP. Ak by takýto daňovník predával cenné papiere, potom by si v zdaňovacom období, kedy dochádza k ich predaju mohol uplatniť ako výdavok obstarávaciu cenu predávaných cenných papierov, ale len do výšky príjmu z ich predaja.
______________________________
Poznámka:
V praxi je však známe minimum prípadov, keď by fyzické osoby dosahujúce príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 účtovali o cenných papieroch ako o svojom obchodnom majetku. Skôr je možné sa stretnúť so situáciou, že cenné papiere nakupujú ako fyzické osoby - občania bez toho, že by ich zaraďovali do obchodného majetku, aj v prípade, ak dosahujú príjmy z podnikania.
______________________________
Príjmy z predaja cenných papierov fyzických osôb, ktoré neboli zaradené do obchodného majetku, sa posudzujú v kontexte ustanovenia § 8 ZDP.
V prípade takýchto príjmov je nastavená aj možnosť oslobodenia príjmov z predaja cenných papierov, pričom je možné rozlišovať príjmy z predaja cenných papierov:
-
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu [§ 9 ods. 1 písm. k) ZDP],
-
neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu [§ 9 ods. 1 písm. i) ZDP],
-
obchodovaných v rámci zriadených účtov pre dlhodobé investičné sporenie [§ 9 ods. 1 písm. l) ZDP].
Príjem z predaja cenných papierov, ktorý nie je od dane oslobodený, sa vysporiada prostredníctvom daňového priznania po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka u fyzick
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály