Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Výpoveď pre závažné porušenie pracovnej disciplíny

Zamestnanec vo funkcii vedúci oddelenia opakovane porušil pracovnú disciplínu, a to tým, že mu bolo preukázané opilstvo:

  • dňa 31. 8. 2020 namerané opakované hodnoty 1,42 mg/l
  • dňa 14. 9. 2020 namerané opakované hodnoty 0,90 mg/l.

V oboch prípadoch bol vykázaný z pracoviska a kvôli vlastnej bezpečnosti odvezený domov. Podľa nášho názoru je zamestnávateľ oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer podľa § 68 Zákonníka práce ods. 1 písm. b) za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pracovný pomer vznikol v roku 1983 a zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s matkou (91 rokov, ZŤP). Vzhľadom na túto skutočnosť sa zamestnávateľ rozhodol ukončiť pracovný pomer výpoveďou s 2-mesačnou výpovednou lehotou podľa § 63 ods. 1 písm. e) za závažné porušenie pracovnej disciplíny, pretože sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer. Od 16. 9. 2020 je pracovník práceneschopný.

Podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e) je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu. Má zamestnávateľ postupovať takto:

  • Vzhľadom na zamestnancovu PN má ho zamestnávateľ navštíviť doma a požadovať vyjadrenie a po vyjadrení ihneď predložiť výpoveď?
  • Doručenie výpovede – stačí, že výpoveď prevezme doma za prítomnosti svedkov, a v prípade, ak odmietne spolupracovať (zatají sa, neotvorí dvere) doručí zamestnávateľ poštou doručenkou do vlastných rúk s určením lehoty napr. 5 dní?
  • Ochranná doba – zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi podľa ustanovenia § 64 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer. Vťahuje sa ochranná doba sa na tento prípad?
  • Plynutie výpovednej lehoty vo vzťahu k PN pracovníka – predĺži sa výpovedná lehota (pri výpovedi z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny) o PN aj vzhľadom na § 64 Zákonníka práce?
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály