Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Vplyv prijatých dotácií, podpôr a príspevkov na základ dane z príjmov fyzickej osoby

Dátum: Autor/i: Ing. Silvia Jambrichová Rubrika: Daň z príjmov

Dotácie, podpory, resp. príspevky predstavujú finančné prostriedky, ktoré ich príjemca získava po splnení stanovených podmienok a sú určené na presne vymedzený účel. Účelom tohto článku je priblížiť ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ktoré upravujú zdaniteľnosť predmetných plnení u príjemcu – fyzickej osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (SZČ) podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktorá neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály