Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Faktúra

Deň zdaniteľného plnenia pri dobierke

Internetový obchod – platiteľ dane z pridanej hodnoty zasiela objednaný tovar zákazníkom po pripísaní platby za tovar na účet obchodu. V ten deň obchod vystaví aj faktúru s dátumom zdaniteľného plnenia rovnakým, ako bol dátum prijatia platby. Aký ...

Internetové stránky z účtovného a daňového hľadiska

Internetová resp. webová stránka je virtuálny priestor, ktorý sa používa v rámci celosvetovej siete Internet na reklamu a propagáciu účtovnej jednotky, jej činnosti, tovaru, služieb, prípadne na samotný predaj jej tovarov a služieb. Internetová st...

Spotrebný materiál zakúpený cez e-shop

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, kúpila spotrebný materiál cez slovenský e-shop. Pri objednávke kupujúci zabudol uviesť IČ DPH. Prevádzkovateľom uvedeného e-shopu je zahraničná osoba registrovaná na Slovensku, IČ DPH SK412.... Má slovenská spol...

Daňové dopady neuhradených faktúr

Súčasná situácia vyvolaná pandémiou COVID-19 môže spôsobiť nielen pokles tržieb, ale aj platobnú neschopnosť viacerých spoločností. Nevieme vám ponúknuť riešenie týchto problémov. Prinášame vám však informácie ako zmierniť ich dopady. V 7. diely d...

Účtovanie faktúry mobilného operátora na prelome rokov

Faktúra od poskytovateľa mobilných služieb bola účtovnej jednotke dodaná aj vystavená 6. januára 2020. Zúčtovacie obdobie uvedené na faktúre bolo od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019. Túto faktúru účtovná jednotka zaeviduje až v roku 2020, pri...

Zaúčtovanie faktúry od poskytovateľa mobilných služieb

Spoločnosť dostala faktúru od Orange, na ktorej bol uvedený dátum vyhotovenia 15. január 2019, koniec zúčtovacieho obdobia aj deň dodania 9. január 2019. V rozpise je uvedený mesačný poplatok od 10. januára 2019 do 9. februára 2019 v sume 12,5 €, ...

Škoda na automobile

K havárii automobilu došlo v 7. mesiaci. Poškodenie poisťovňa vyhodnotila ako totálnu škodu. Auto ale bolo pojazdné a predalo sa ako auto cez faktúru v 8. mesiaci. V 9. mesiaci došlo k prepisu automobilu na nového majiteľa. V tom čase malo auto 3 ...

Rekreačný poukaz

Ako sa postupuje v prípade preplácania rekreačného pobytu na Slovensku zamestnávateľom v prípade, ak sa musí záloha zaplatiť v 2019 roku a pobyt je až v 2020 roku: Pobyt je objednaný v 2019 roku v sume 400 €, prvú zálohovú faktúru požadujú zaplati...

Odpovede na otázky z praxe účtovných jednotiek

V príspevku sme pre vás vybrali pár otázok z bežnej praxe podnikateľov a účtovných jednotiek z oblasti dane z pridanej hodnoty. Odpovede na tieto otázky vypracoval Ing. Marián Drozd.

Zákazková výroba

Spoločnosť ako zhotoviteľ účtuje o zákazkovej výrobe metódou stupňa dokončenia (výstavbu nehnuteľnosti). Patrí do zmluvných nákladov aj provízia, ktorú spoločnosť zaplatila za sprostredkovanie celého obchodu na zhotovenie nehnuteľnosti pre objedná...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály