VECNÝ POJEM: Daň z príjmov

zoradiť výsledky podľa:

Daňová strata ako súčasť opatrení v oblasti dane z príjmov počas obdobia mimoriadnej situácie

Dátum:
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. 4. 2020 schválila zákon č. 96/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 96/2020 Z. z.“).

Novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Rubrika: Problémy z praxe

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Legislatívne úpravy zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) formou noviel k tomuto zákonu si vyžiadala naliehavosť až okamžité a účinné riešenia zamerané na zmiernenie dopadov pandémie na podnikateľské prostredie v širšom rozsahu a aj v iných oblastiach ako poskytuje toho času platný zákon č. 67/2020 Z. z.

Vybrané mimoriadne opatrenia v daňovej a účtovnej oblasti v súvislosti so šírením koronavírusu

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

NR SR v rámci prijímania opatrení na zmiernenie dopadov šírenia pandémie koronavírusu prijala na návrh vlády SR aj osobitný zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon“). Tento zákon bol následne v priebehu apríla 2020 novelizovaný dvakrát, a to:

Vybrané opatrenia vlády SR v období pandémie pre zamestnávateľov a zamestnancov

Dátum:
Autor: Ing. Zita Kajanovičová
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti MF SR, a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia“).

Nariadenie o zániku daňového nedoplatku v súvislosti s daňou z príjmov

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Rubrika: Správa daní

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Za účelom čiastkového riešenia aktuálnych problémov na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 a na zmiernenie jeho následkov na ekonomiku a podnikanie daňových subjektov bolo vydané nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z. z 18. marca 2020 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov (ďalej len „nariadenie“).

Daňové dopady neuhradených faktúr

Dátum:
Autor: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Súčasná situácia vyvolaná pandémiou COVID-19 môže spôsobiť nielen pokles tržieb, ale aj platobnú neschopnosť viacerých spoločností. Nevieme vám ponúknuť riešenie týchto problémov. Prinášame vám však informácie ako zmierniť ich dopady. V 7. diely daňového seriálu vám priblížime prečo si dávať pozor na splatnosť záväzkov obzvlášť v tomto ekonomicky ťažkom období.

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (2. časť)

Rok 2019 bol rokom, ktorý priniesol viac noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Pokračovanie článku sa venuje ďalším z nich.

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov a sankcie správcu dane

Dátum:
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Rubrika: Správa daní

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie(ďalej len „DDP“) upravuje § 16 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Opravná účtovná závierka

Dátum:
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Výsledkom účtovných prác za príslušné účtovné obdobie je zostavená účtovná závierka, ktorá sa musí uložiť do registra účtovných závierok. Do registra účtovných závierok sa účtovná závierka ukladá ako zostavená, alebo ako zostavená a schválená zároveň.

Pravidlá pre odpočet daňovej straty

Dátum:
Autor: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o
Rubrika: Daň z príjmov

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Jeden rok sa vám darí a v podnikaní vykážete zisk. Ďalší rok nie je taký úspešný a vykážete stratu, prinajlepšom daňovú. Poznáte to, že? My tiež.

Aktuálne vydanie

6/2020

Dane a účtovníctvo v praxi
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť