Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Automobil nezaradený v obchodnom majetku

Posudzovanie obchodného majetku v súvislosti s preradením automobilu z podnikania do osobného užívania

Žiadny právny predpis preradenie majetku, ktorý má fyzická osoba (FO) zaradený do obchodného majetku, do osobného užívania nezakazuje, neprikazuje a ani nepodmieňuje. Keďže preradenie majetku z podnikania do osobného užívania je pomerne časté, ci...

Použitie vlastného motorového vozidla SZČO

Môže si SZČO uplatňovať náhradu za pohonné látky (PHL) v prípade, že doklad z ERP nemá (resp. má jeden doklad na mesiac)? Je možnosť v súlade so znením zákona „podľa cien platných v čase ich nákupu“ si napr. uplatniť cenu PHL zo štatistického úrad...

Účtovanie odpisov osobného automobilu v jednoduchom účtovníctve v roku 2009 (2. časť)

V podnikateľskej praxi sa podnikatelia stretávajú s rôznymi prípadmi využívania osobného automobilu, ktoré by mali zohľadniť pri stanovení výšky odpisov, ktoré si uplatňujú ako daňový výdavok. V článku sú uvedené niektoré najčastejšie sa vyskytujú...

DPH a náhrady za spotrebované pohonné látky

Vozidlo nie je zaradené do obchodného majetku a podnikateľ, resp. s. r. o. je platiteľom DPH. Má nárok na odpočítanie DPH z nakúpených PHL?

Škola jednoduchého účtovníctva (III.) – Osobný automobil

V tejto časti školy jednoduchého účtovníctva sa budeme venovať motorovému vozidlu (zaradenému aj nezaradenému v majetku), ktoré podnikateľ – fyzická osoba používa v súvislosti s podnikaním, ako aj cestovným náhradám podnikateľov vznikajúcich pri p...

Ojazdené automobily a DPH

Prosím o podrobnejšie vysvetlenie DPH pri nákupe starých ojazdených motorových vozidiel z krajín EÚ či už osobných alebo nákladných pre firmu na služobné účely (nie na ďalší predaj) a taktiež aj pri nákupe nového auta z Nemecka na služobné účely.

Použitie motorového vozidla na pracovnú cestu podnikateľom

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov bol s platnosťou od 1. 4. 2005 novelizovaný zákonom č. 81/2005 Z. z. Zmeny, ktoré priniesla ostatná novela sa týkajú, okrem iného, aj používania motorového vozidla na prac...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály