Dane a účtovníctvo v praxi Ročník 2019 Vydanie 5/2019

späť

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2019

Dátum: Autor: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
Rubrika: Daň z príjmov

Hodnotenie:

Vo všeobecnosti platí, že daňovník, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „FO“) si môže o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) znížiť iba základ dane zistený z aktívnych príjmov, t. j. z príjmov zo závislej činnostipodľa § 5 ZDP a z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Keďže k 1. júlu 2018 došlo k zmene sumy životného minima, ktorá na daňové účely ovplyvňuje výpočet nezdaniteľných častí základu dane v roku 2019, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku sa v roku 2019 zvýšila, a to na 3 937,35 € ročne.

Autor:

Plné znenie článku je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Vážený návštevník, prístup k tomuto článku majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Súvisiace otázky a odpovede

Diskusia (počet komentárov: 0)

zobraziť diskusiu pridať komentár k článku