Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Predaj obchodného podielu a daň z príjmov

Dátum:

Daná je nemecká spoločnosť (A – shareholder), ktorá je spoločníkom v inej nemeckej komanditnej spoločnosti (B), a je tiež spoločníkom aj v slovenskej spoločnosti so sídlom na území Slovenska (C). Spomínaná nemecká spoločnosť (A – shareholder) predá svoj obchodný podiel v slovenskej spoločnosti (C) nemeckej komanditnej spoločnosti (B). Predpokladáme, že ide o príjem zo zdrojov na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), teda spoločnosť A považujeme za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý zdaní daný príjem na Slovensku. Bude príjem zdanený zrážkou (v ustanovení § 43 ZDP nie je predmetný príjem spomínaný) alebo spoločnosť A musí podať daňové priznanie k dani z príjmov (s vyplnením časti H – výpočet základu dane nerezidenta), teda vznikne mu registračná povinnosť pre daň z príjmov na Slovensku? Čo môže spoločnosť A odpočítať ako výdavok pri predmetnom príjme?

Zmena osoby spoločníka u slovenskej spoločnosti s r. o. nemá vplyv na výšku základu dane z príjmov právnickej osoby slovenskej spoločnosti s r. o. podľa ZDP, slovenská spoločnosť s r. o. účtuje o tejto zmene len v rámci analytických účtov k syntetickému účtu
411 - Základné imanie.
Pôvodný spoločník a aj nový spoločník sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky podľa § 2 písm. e) tretieho bodu ZDP (ďalej len "nerezident"). Daňová povinnosť daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky by mohla vzniknúť, ak by vznikol zdroj príjmov na území SR podľa § 16 ZDP. Podľa § 16
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály