Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Povinnosť uviesť výšku spotrebnej dane na faktúrach

Dátum: Autor/i: Ing. Anton Kolembus Rubrika: Naša poradňa

Platiteľ fakturuje mesačne spotrebovanú elektrickú energiu. Tomuto odberateľovi sme vystavili výzvu k úhrade – splátkový kalendár (nedaňový doklad) – v ktorom sú predpísané mesačné preddavky. Každý mesiac budeme musieť vystaviť aj daňový doklad, lebo za deň dodania tovaru, ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodaný tovar vzťahuje. Takže za január /2022 musíme vystaviť aj daňový doklad na opakované dodávky. Vyúčtovacia faktúra bude raz ročne (v decembri). V tomto prípade teda ide o opakovanú dodávku podľa § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), takže každý mesiac najneskôr posledným dňom musí vzniknúť DP bez ohľadu na úhradu. Toto je mesačná faktúra k opakovanej dodávke. Spotrebnú daň musíme zaplatiť taktiež mesačne podľa § 12 ods. 4 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v z. n. p. – ďalej len „zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu“) Otázkou je, či na týchto mesačných daňových dokladoch máme uviesť aj výšku spotrebnej dane, alebo výšku spotrebnej dane stačí uviesť súhrnne len vo vyúčtovacej faktúre? (Podľa nás by to bolo potrebné uviesť aj na mesačných faktúrach, aby sme mohli predpísať mesačne účtovne spotrebnú daň 311 / 345).

Podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH, ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje.
Dodávku elektrickej energie možno považovať podľa § 19 ods. 3 zákona o DPHza
opakované dodanie tovaru
, pri ktorom vzniká dodanie tovaru najneskôr posledným dňom kalendárneho mesiaca. Ak sa mesačne požaduje platba, daňovník je v takomto prípade povinný vyhotovovať faktúru podľa zákona o DPH mesačne do 15 dní od posledného dňa mesiaca a súčasne na faktú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály