Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov (2. časť)

Dátum: Autor/i: Ing. Lucia Vanková Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Postúpenie pohľadávok v zákone o dani z príjmov

Postúpením (predajom) pohľadávky pôvodný veriteľ získava určité dohodnuté percento z jej nominálnej hodnoty. Výhodou takéhoto postupu je, že aj napriek určitému zníženiu sumy pohľadávky môže veriteľ dosiahnuť okamžité zlepšenie vlastnej platobnej schopnosti a likvidity získaním finančnej hotovosti, čo môže vyrovnať rozdiel medzi pôvodnou sumou a trhovou cenou postúpenej pohľadávky. Prínosom je aj úspora času a energie, ktorú by pôvodný veriteľ musel vynaložiť na vymáhanie pohľadávky. Príspevok sa zaoberá úpravou odplatného postúpenia pohľadávok v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Vplyv opravnej položky na základ dane pri postúpení pohľadávky

Ak k pohľadávke, ktorá sa postupuje bola vytvorená opravná položka, ktorá bola daňovo uznaná, daňovník je povinný upraviť základ dane spôsobom ustanoveným v 17 ods. 28 písm. a) ZDP.

V súlade s týmto ustanovením v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k postúpeniu pohľadávky:

  • zvýši sa základ dane o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ZDP a súčasne
  • zníži sa základ dane o výdavok(náklad), ktorý je uznaným daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. h) ZDP, ak bola pohľadávka v zdaňovacom období postúpenia aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná alebo
  • zníži sa základ dane o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 3 písm. h) ZDP najviac do výšky opravnej položky, ktorá bola uplatnená ako daňový výdavok, keď ešte nebola premlčaná, ak nebola pohľadávka v zdaňovacom období postúpenia aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná.

Príklad č. 11:

Spoločnosť v roku 2022 evidovala nepremlčanú pohľadávku za predaj tovaru splatnú 15. 12. 2019 vo výške 5 000 €. K pohľadávke bola v roku 2021 vytvorená opravná položka v plnej výške pohľadávky (100 %), pričom išlo o daňovo uznanú opravnú položku podľa § 20 ods. 14 písm. b) ZDP vo výške 50 % (od splatnosti pohľadávky uplynulo viac ako 720 dní ale menej ako 080 dní). V roku 2022 spoločnosť postúpila pohľadávku za 1 700 €.

Účtovanie:

Dátum uskutočnenia – rok Obsah účtovného prípadu MD D Čiastka v €
2019 Faktúra za predaj tovaru 311 604 5 000
2021 Tvorba zákonnej OP
  • daňovo účinnej
547 AE 391 2 500
  • daňovo neúčinnej
547 AE 391 2 500
2022 Postúpenie pohľadávky:
  • zúčtovanie opravnej položky
391
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály