Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Postup daňovníka pri zániku daňovej povinnosti z hľadiska dane z motorových vozidiel

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Fülöpová Rubrika: Problémy z praxe

Podnikaním sa podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) rozumie „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu“. Na základe tejto definície možno teda podčiarknuť najmä sústavnú činnosť, ktorou je podnikanie vystihnuté. No nie vždy tento zámer vykonávania sústavnej činnosti vyjde a okolnosti prinútia podnikateľa prerušiť alebo úplne ukončiť podnikanie. Rozhodnutie o prerušení podnikania alebo ukončení podnikania je spojené s následným vykonaním nevyhnutných krokov. Jedným z takýchto nevyhnutných krokov je aj vysporiadanie sa s daňou z motorových vozidiel za predpokladu, že daňovník na podnikanie používal vozidlo (vozidlá).

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály