Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Podsúvahová evidencia a účtovanie vratných obalov

Dátum: Autor/i: Ing. Ondrej Baláž Rubrika: Naša poradňa

Lekáreň nakupuje na predaj liečivé minerálky vo vratných plastových obaloch. Keďže v Metodickom usmernení MF/005563/2022-36 o účtovaní zálohovaných jednorazových obalov na nápoje pri B spôsobe účtovania zásob sa odporúča aj zaúčtovanie v podsúvahovej evidencii, vytvorila som podsúvahový účet 761 – aktívny a evidenčný účet 799 – pasívny. Pri nákupe minerálok účtujem cenu vratných obalov aj na 761 / 799, pri predaji 799 / 761. Je to správny postup? Môže vzniknúť na týchto účtoch zostatok k 31. 12., ak sa minerálky nepredajú a zostatok týchto podsúvahových účtov 761 a 799 sa prenesie do nasledujúceho roka ako počiatočný stav?

Na správne účtovanie zálohovaných jednorazových obalov je nevyhnutné uviesť základný rámec fungovania zálohového systému. Pri riešení odpovede na otázku vychádzame z nasledujúcich predpokladov:
Výrobca registruje nápojové obaly u správcu, pričom správcom je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Výrobca zaplatí správcovi stanovenú výšku zálohu. Výrobca predá nápoj obchodníkovi (distribútorovi), ktorý mu zaplatí okrem ceny výrobku aj hodnotu zálohu. Distribútor predá nápoj konečnému používateľovi, resp. spotrebiteľovi, zákazníkovi, ktorý mu zaplatí cenu nápoja aj hodnotu zálohu. Konečný používateľ má možnosť vrátiť obal obchodníkovi, ktorý mu vráti hodnotu zálohu. Distribútor má nárok na vyplatenie hodnoty zálohu z vyzbieraných obalov. Správca zabezpečí kontrolu, sčítanie, prepravu a spracovanie obalov.
P
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály