Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Odpočítanie dane z tovarov a služieb pri registrácii platiteľa dane v roku 2021

Dátum: Autor/i: Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Rubrika: Daň z pridanej hodnoty

Novoregistrovaný platiteľ dane môže podľa § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“)odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudol alebo prijal ako zdaniteľná osoba pred registráciou za platiteľa dane, ak tieto prijaté plnenia, okrem zásob, neboli zahrnuté do daňových výdavkov v kalendárnych rokoch pred registráciou, a to za podmienok a v rozsahu podľa § 49 až § 51 zákona o DPH.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály