Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Nový vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky platný od 1.1.2022 a jej schvaľovanie

Dátum: Autor/i: Ing. Ľudmila Novotná Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky je dokument, ktorý sa doručuje do registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“).

Ministerstvo financií SR podľa § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") ustanovilo opatrením č. MF/011080/2021-74z 3.11.2021
nový vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky
platný od 1.1.2022. Na tomto novom tlačive budú účtovné jednotky oznamovať schválenie účtovných závierok
bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka bude schvaľovať,
teda aj za predchádzajúce účtovné obdobia v prípade, že účtovná jednotka zabudla schváliť účtovnú závierku v zákonnej lehote, alebo ju nemohla schváliť z iných dôvodov, napr. na schválení účtovnej závierky sa spoločníci nedohodli a pod.
Nové tlačivo oznámenia je takmer zhodné s tlačivom platným do 31.12.2021. Zmena nastala v súvislosti so zmenou identifikačného čísla organizácie pre
organizačné jednotky občianskych združení,
ktorým bolo pridelené 12-miestne IČO, ktorým sa nahrádza predtým uvádzané SID (SID = identifikačné číslo pre organizácie s rovnakým IČO).
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky obsahuje:
-
Dátum, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, napr. k 31.12.2021.
-
Daňové identifikačné číslo.
-
IČO.
-
Dátum zostavenia a dátum schválenia ÚZ.
-
Obdobie, za ktoré je účtovná závierka zostavená a bezprostredne predchádzajúce obdobie (Účtovná závierka: riadna alebo mimoriadna).
-
Typ účtovnej závierky (individuálna, konsolidovaná).
______________________________
Poznámka:
Individuálna účtovná závierka
znamená, že je to účtovná závierka za jednotlivú účtovnú jednotku a môže byť riadna, ak sa zostavuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (napr. k 31.12.2021), alebo mimoriadna, ak sa zostavuje napr. pred vstupom do konkurzu alebo likvidácie.
Konsolidovaná účtovná závierka
sa označuje vtedy, ak sa robí za skupinu účtovných jednotiek, napr. za materskú účtovnú jednotku a jej dcérske účtovné jednotky.
______________________________
Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky je určený pre tieto typy účtovných jednotiek:
-
Podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva - ide o malé a veľké účtovné jednotky.
-
Mikro účtovná jednotka.
-
Nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva.
-
Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva.
-
Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS.
-
Fond.
-
Fond nehnuteľností.
-
Záručný fond, fond ochrany vkladov.
-
Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
-
Obchodník s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských právnych predpisov.
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály