Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Nezisková organizácia a jej povinnosti pri dosiahnutí zisku

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Môže nezisková organizácia dosiahnuť zisk? Jej príjmy predstavujú príjmy z dotácii a príjmy od klientov. Nezisková organizácia je založená za účelom prevádzky zariadenia sociálnych služieb pre seniorov a pre občanov so zdravotným postihnutím. Aké povinnosť má nezisková organizácia pri dosiahnutí zisku za účtovné obdobie?

Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi. Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov.
Podľa zákona č. 213/1997 Z.z.o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z. n. p. je nezisková organizácia "
právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb."
Nezisková organizácia síce môže popri poskytovaní všeobecne prospešných služieb vykonávať samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť aj ďalšiu činnosť za účelom dosiahnutia zisku, avšak takáto jej zárobková činnosť nesmie priamo či nepriamo viesť k materiálnemu prospechu jej zakladateľov, členov orgánov, ani zamestnancov.
Prípadný zisk po zdanení teda musí nezisková organizácia použiť výhradne na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály