Dane a účtovníctvo v praxi Ročník 2019 Vydanie 10/2019

späť

Nepeňažný vklad spoločnosti s ručením obmedzeným

Dátum: Autor: Ing. Marián Drozd
Rubrika: Naša poradňa

Hodnotenie:

Spoločnosť ABC, s. r. o., je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) a stane sa jedným zo spoločníkov novozaloženej spoločnosti NOVA, s. r. o., s nepeňažným vkladom do základného imania. Výška zapísaného nepeňažného vkladu bude 4 000 €. Vkladom budú stavebné pozemky, ktoré boli ocenené znaleckým posudkom na hodnotu 50 000 €, ich účtovná hodnota je 48 000 € v účtovníctve ABC, s. r. o. Spoločnosť ABC, s. r. o., musí odviesť z výšky vkladu DPH.

  1. Odvedie spoločnosť DPH z výšky vkladu 4 000 €, teda 800 € alebo suma 4 000 € bude už vrátane DPH, keďže novozaložená spoločnosť NOVA, s. r. o., nie je platiteľom DPH?
  2. Bude mať spoločnosť NOVA, s. r. o., možnosť uplatniť si odpočet DPH pri registrácii, ak sa stane platiteľom DPH?
  3. Bude u spoločnosti ABC, s. r. o., rozdiel medzi hodnotou vkladu 4 000 € a účtovnou hodnotou 48 000 € daňovým nákladom?
  4. Spoločnosť NOVA, s. r. o., nadobudne vkladom 4 000 € pozemky v hodnote 50 000 €, ich reálnu hodnotu bude viesť v podsúvahovej evidencii alebo musí daňovo upraviť základ dane z rozdielu?

Autor:

Plné znenie článku je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Vážený návštevník, prístup k tomuto článku majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Súvisiace otázky a odpovede

Diskusia (počet komentárov: 0)

zobraziť diskusiu pridať komentár k článku