Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Dátum: Autor/i: Ing. Monika Adamíková Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) určuje účtovnej jednotke povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom, zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Inventarizácia je jednou z podmienok preukázateľnosti účtovníctva. Podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve je účtovníctvo účtovnej jednotky preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. To znamená, ak účtovná jednotka nevykoná inventarizáciu, jej účtovníctvo nie je preukázateľné. Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 ustanovuje pre účtovnú jednotku zákon o účtovníctve aj v § 6 ods. 3. Ustanovenia § 29 a § 30 zákona o účtovníctve sú obsahom celej šiestej časti zákona o účtovníctve, pričom upravujú definíciu inventarizácie, termíny jej vykonania, jednotlivé jej kroky, ako aj dokumenty a ich obsah, ktoré sa v rámci inventarizácie vyhotovujú.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály