Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Daňovník a jeho postavenie k vozidlu

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Fülöpová Rubrika: Miestne dane

V zákone o dani z motorových vozidiel je ustanovené, že daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ďalej podrobnejšie špecifikovaná nielen v závislosti od druhu zápisu v dokladoch vozidla ale aj podľa vzťahu k vozidlu.

Zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o dani z motorových vozidiel") v § 3 primárne ustanovuje základnú zásadu, podľa ktorej je daňovníkom vždy fyzická alebo právnická osoba a následne tohto daňovníka špecifikuje podľa druhu zápisu v dokladoch vydaných k vozidlu a tiež aj podľa "vzťahu" k vozidlu používanému na podnikanie.
Táto špecifikácia je dôležitá z hľadiska následného správneho vyznačenia daňovníka v daňovom priznaní, a to konkrétne v III. oddiele daňového priznania na riadku 10, príslušným písmenom, tak aby nevznikala pochybnosť pri spracovaní predmetného daňového priznania správcom dane - daňovým úradom.
______________________________
Poznámka:
§ 3 - určenie daňovníka - fyzickej osoby alebo právnickej osoby:
Daňovníkom je tak podľa už uvedeného § 3 fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:
a)
je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
b)
má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
c)
používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
d)
používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie alebo
e)
je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.
______________________________
Upozornenie:
Dokladmi o vozidle sú osvedčenie o evidencii časť I a časť II ale aj doklady skôr vydávané - technický preukaz (malý a veľký), osvedčenie o evidencii a pod.
______________________________
Prvým uvedeným v § 3je daňovník (sám), ktorý je
ako držiteľ
zapísaný vo vydanom doklade k vozidlu. Hneď za tým nasleduje daňovník, ktorý má v doklade vydanom k vozidlu
ako držiteľa zapísanú svoju organizačnú zložku
. Správne uvedenie daňovníka, ktorý je buď sám zapísaný ako držiteľ alebo ako držiteľa má zapísanú svoju organizačnú zložku vo vydanom doklade k vozidlu, do daňového priznania [do jeho III. oddielu (riadok 10)], je ľahko identifikovateľné práve z vydaných dokladov k vozidlu, ktoré samozrejme musí spĺňať podmienky ustanovené pre predmet v zákone o dani z motorových vozidiel.
Príklad č. 1:
V dokladoch vozidla je ako držiteľ zapísaná fyzická osoba, ktorá používa vozidlo spĺňajúce kritéria zákona o dani z motorových vozidiel. Akým písmenom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály